Skip to main content

TVORBA KONCEPTU A PROGRAMU

Představte si tým lidí. Jsou kreativní, jsou zkušení, jsou profesionálové. Z vašeho zadání sestavují reálný koncept akce s kreativní linkou, příběhem, myšlenkou. Představují jiný pohled. Jiné zpracování. Pozvánky, tiskoviny, program, logistika, organizace a produkční realizace. Myslí na vše. Kontrolují celý průběh akce. Dodávají vlastní eventovou techniku. Věnují svůj čas vám. Vidíte vaši akci … našima očima. Očima vaší agentury. Zůstanete jen u představy?